SLIDER 01
SLIDER 11
SLIDER 02
SLIDER 03
SLIDER 04
SLIDER 05
SLIDER 06
SLIDER 07
SLIDER 08
SLIDER 09
SLIDER 10

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

BİLDİRİ ÇAĞRISI

"YÜKSEK ÖĞRETİM ALANINDA KÜRESEL GELİŞMELER VE MUHASEBE EĞİTİMİNE ETKİLERİ"

Bu yıl 18-22 Nisan 2018 tarihlerinde Papillon Ayscha Hotel Resort & Spa Belek'de Galatasaray Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan XXXVII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu'na sizleri davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21.yüzyılda devrim niteliğindeki bilimsel ve teknolojik ilerlemeler küresel ölçekte eğitim ve öğretim beklentilerine yansımıştır. Çağımızda bazı bilgi ve becerilere olan ihtiyaç azalırken yeni bilgi ve becerilere ihtiyaç artmaktadır. Buna ek olarak, yeni teknolojiler; yüksek öğretim alanında farklı öğrenme yöntemlerini de beraberinde getirerek ihtiyaç duyulan nitelikli bilgi, değer ve becerilerin kazandırılması hususunda küresel anlamda ivme kazandırmıştır.

Günümüzde yüksek öğretim kurumları, eğitim ve öğretimin kalite ve verimliliğinin çağın ihtiyaçları doğrultusunda artırılmasını; öğrencilerinin ise ulusal ve uluslararası işbirlikleri ve değişim programları ile yaratıcılık ve yenilikçilik açısından rakipleriyle yarışabilir durumda olmalarını hedeflemektedir. Mezunların istihdamdaki payı, üniversitelerin akademik başarı sıralamaları, akreditasyona verdikleri önem akademik anlamda kalite, şeffaflık ve hesap verme sorumluluklarının göstergeleri konumundadır.

Muhasebenin ve muhasebe eğitiminin; yukarıda belirtilen tüm bu küresel gelişmelerdeki yadsınamaz önemi nedeniyle Sempozyumun ana teması "Yüksek Öğretim Alanında Küresel Gelişmeler ve Muhasebe Eğitimine Etkileri" olarak belirlenmiş olup bu ana tema ve aşağıdaki konu başlıkları ile ilgili bildiriler kabul edilecektir:

  • Muhasebe Eğitiminde Kalite: Öğretim, Araştırma ve Etki Faktörü
  • Ulusal ve Uluslararası Akreditasyon ve Muhasebe Eğitimi
  • Yetkinlik Odaklı Muhasebe Eğitimi
  • İş Hayatındaki Değişim ve Muhasebe Eğitimine Etkileri
  • Dijital Teknolojilerin Muhasebe Eğitimine Etkisi

Konferansın amacı, akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, meslek mensupları ile lisansüstü ve doktora öğrencilerini bir araya getirerek konunun tüm yönlerinin tartışılacağı oturumlar ve paneller ile araştırma bulguları ve sonuçlarını, deneyimleri, çalışmaları, yeni fikirleri paylaşmaktır.

Sempozyumda kabul edilen bildiriler tam metin olarak "Bildiri Kitabı"nda yayınlanacaktır. Semzpozyuma bildiri göndermek isteyen akademisyen ve araştırmacıların tam metin bildirilerini yazım kurallarına uygun şekilde en geç 26 Şubat 2018 tarihine kadar sempozyumun resmi web sitesi www.turmes.org üzerinden yükleme yapmaları gerekmektedir.

Bu Sempozyuma kabul edilecek bildiriler en az iki hakem tarafından değerlendirilecektir.

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

ONLINE BİLDİRİ GÖNDERİMİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN