SLIDER 01
SLIDER 11
SLIDER 02
SLIDER 03
SLIDER 04
SLIDER 05
SLIDER 06
SLIDER 07
SLIDER 08
SLIDER 09
SLIDER 10

37. TÜRKİYE MUHASEBE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU’NA HOŞGELDİNİZ

Bu yıl XXXVII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 18-22 Nisan 2018 tarihlerinde Papillon Ayscha Hotel Resort & Spa Belek'de Galatasaray Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecektir.

Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21.yüzyılda devrim niteliğindeki bilimsel ve teknolojik ilerlemeler küresel ölçekte eğitim ve öğretim yöntemlerine yansımıştır. Yeni teknolojiler; yüksek öğretim alanında farklı öğrenme yöntemlerini de beraberinde getirerek ihtiyaç duyulan nitelikli bilgi, değer ve becerilerin kazandırılması hususunda küresel anlamda ivme kazandırmıştır. Günümüzde yüksek öğretim kurumları, eğitim ve öğretimin kalite ve verimliliğinin çağın ihtiyaçları doğrultusunda artırılmasını; öğrencilerinin ise ulusal ve uluslararası işbirlikleri ve değişim programları ile yaratıcılık ve yenilikçilik açısından rakipleriyle yarışabilir durumda olmalarını hedeflemektedir. Mezunların istihdamdaki payı, üniversitelerin akademik başarı sıralamaları, akreditasyona verdikleri önem akademik anlamda kalite, şeffaflık ve hesap verme sorumluluklarının bir göstergesi konumundadır.

Muhasebenin ve muhasebe eğitiminin; yukarıda belirtilen tüm bu küresel gelişmelerdeki yadsınamaz önemi nedeniyle Sempozyumun ana teması "Yüksek Öğretim Alanında Küresel Gelişmeler ve Muhasebe Eğitimine Etkileri" olarak belirlenmiştir.

Konferansın amacı, akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, meslek mensupları ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerini bir araya getirerek konunun tüm yönlerinin tartışılacağı oturumlar ve paneller ile araştırma bulguları ve sonuçlarını, deneyimleri, çalışmaları, yeni fikirleri paylaşmaktır.

18-22 Nisan 2018 tarihlerinde Antalya’da gerçekleşecek olan XXXVII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu’nda araştırmacı ve akademisyenleri, meslek mensuplarını, meslek kuruluşu ve düzenleyici kurum ve kuruluş temsilcilerini aramızda görmekten onur duyacağız.

Prof. Dr. Rüstem Hacırüstemoğlu
Sempozyum Başkanı

ÖNEMLİ TARİHLER

 • Tam Metin Bildiri Son Gönderim Tarihi
  26 Şubat 2018
 • Bildiri Sonuçları Gönderim Tarihi
  05 Mart 2018
 • Bildiri Sahipleri için Son Kayıt Tarihi
  12 Mart 2018
 • Sempozyum Erken Kayıt için Son Tarihi
  15 Mart 2018

TÜRMES 2018'e

kaldı