SLIDER 01
SLIDER 11
SLIDER 02
SLIDER 03
SLIDER 04
SLIDER 05
SLIDER 06
SLIDER 07
SLIDER 08
SLIDER 09
SLIDER 10

SEMPOZYUM PROGRAMI

18 NİSAN 2018 - ÇARŞAMBA

14:00 OTELE GİRİŞ

19 NİSAN 2018 - PERŞEMBE

09:30 - 10:30 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Galatasaray Üniversitesi Tanıtım Filmi
Protokol ve Açılış Konuşmaları
  Prof. Dr. Ertuğrul Karsak, Galatasaray Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Beyhan Marşap, MÖDAV Başkanı
Prof. Dr. Ümit Gücenme Gençoğlu, MUFAD Başkanı
Murat Yünlü, KGK Başkan Yardımcısı
Masis Yontan, TÜRMOB Genel Başkanı
Prof. Dr. Rüstem Hacırüstemoğlu, Sempozyum Başkanı
10:30 - 11:15 AÇILIŞ BİLDİRİSİ
Prof.Dr. Recep Pekdemir, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dekanı
11:15 - 11:30 Çay-Kahve Arası
11:30 - 12:30 I. OTURUM-Muhasebe Eğitiminde Kalite: Öğretim, Araştırma ve Etki Faktörü
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ercan Bayazıtlı, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

İç Denetim Mesleğinin Artan Önemi ve İç Denetim Eğitiminde Kalite - IAEP Programının İşleyişi
Prof.Dr. Nuran Cömert, Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi
Ali Kamil Uzun, Türkiye İç Denetim Enstitüsü,Kurucu ve Onursal Başkanı,
Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı

Çevrimiçi Ödev Sistemlerinin Öğrenci Performansı Üzerindeki Etkisi
Doç.Dr. Ahmet Türel, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Turgay Sakin, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi

Muhasebe Ders Kitaplarının Okunabilirlik Düzeyi Üzerine Bir İnceleme
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Öğr.Gör.Dr. Emrah Ertugay, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:30 II. OTURUM- Ulusal ve Uluslararası Akreditasyon ve Muhasebe Eğitimi
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Cemal İbiş, Işık Üniversitesi Rektörü

AACSB Akreditasyonu: Süreçler ve Güçlükler
Prof.Dr. Aslı Türel, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
Doç.Dr. A.Taylan Altıntaş, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi

Türkiye'de Muhasebe Eğitiminden Beklentiler ve Sunulanlar Çerçevesinde Akreditasyon İhtiyacı
Dr. Öğr. Üyesi Turgay Sakin,İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
Doç.Dr.Özgür M. Esen,İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
14:30 - 19:00 Serbest Zaman
19:00 - 21:00 Akşam Yemeği

20 NİSAN 2018 - CUMA

10:00 - 11:00 III.OTURUM-Yetkinlik Odaklı Muhasebe Eğitimi
Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Göksel Yücel, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Muhasebe Enstitüsü Müdürü

Muhasebe Eğitiminde Kalite ve Yetkinlik Arayışı: Küresel Gelişmeler Işığında Türkiye
Uygulamalarına Eleştirel Bakış
Prof.Dr. Fatih Dalkılıç, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi
Doç.Dr. Gürol Durak, Yaşar Üniversitesi, İşletme Fakültesi

Kalıpların Dışına Çıkmak: Yetkinlik Odaklı Muhasebe Eğitimi
Doç.Dr. R.Şebnem Yaşar, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Meslek Yüksekokulu

Teknolojinin Muhasebe Eğitimine Entegrasyonu: Bir Literatür Taraması
Arş.Gör. Sinem Ateş, Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F
11:00 - 11:15 Çay-Kahve Arası
11:15 - 12:30 IV. OTURUM- İş Hayatındaki Değişim ve Muhasebe Eğitimine Etkileri
Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Doğan Argun, Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi

Muhasebenin Değişen Yönünün Muhasebe Eğitimi Üzerine Etkileri, Bağımsız Denetim Üzerine Bir İnceleme
Prof.Dr. Beyhan Marşap, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Doç.Dr. Bilge Leyli Elitaş, Yalova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur Altınay, Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İş Hayatındaki Teknoloji Eksenli Değişimlerin Muhasebe Mesleği Ve Eğitimi Üzerine Etkileri
Doç. Dr. Can Tansel Kaya, Yeditepe Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nida Türegün, Özyeğin Üniversitesi
Enis Aluç, Bilgi Teknolojileri Yöneticisi

Uluslararası Kalite Ölçütleri Bağlamında Türkiye'de İç Denetçilerin Akademik ve Mesleki Yetkinlik Düzeyi Üzerine Bir Araştırma
Tolga Usluer, Odeabank A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanı, Türkiye İç Denetim Enstitüsü
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:30 ÖZEL OTURUM
14:30 - 19:00 Serbest Zaman
19:00 - 21:00 Akşam Yemeği

21 NİSAN 2018 - CUMARTESİ

10:00 - 11:45 PANEL- Yüksek Öğretim Alanında Küresel Gelişmeler ve Muhasebe Eğitimine Etkileri
Panel Başkanı:
Prof.Dr. Münir Şakrak, Beykent Üniversitesi

Panelistler
Prof. Dr. Dursun Arıkboğa, Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Serdar Özkan, American University of the Middle East - AUM
Prof. Dr. Metin Sağmanlı, Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Almanca İşletme Bölümü
Prof.Dr. Yakup Selvi, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi
Doç. Dr. İ.Ufuk Mısırlıoğlu, University of the West of England
Samet Türkkan, Galatasaray Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi
11:45 - 12:15 SEMPOZYUM KAPANIŞ
12:15 - 12:30 SEMPOZYUM AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİ
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 19:30 Serbest Zaman
19:30 - 23:30 Gala Yemeği

22 NİSAN 2018 - PAZAR

12:00 OTELDEN AYRILIŞ

İNDİRİLEBİLİR SEMPOZYUM PROGRAMI İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN